LimberNow - Uber trong lĩnh vực Xây Dựng và Nội Thất

Chọn gói tuyển dụng

Tuyển thợ phụ

Chi phí: 1tr/1 người

Tuyển thợ cứng

Chi phí: 2tr/1 người

Phụ trách kỹ thuật

Chi phí: 4tr/1 người

Quản lý xưởng

Chi phí: 5tr/1 người

Điều khoản, Quy định

The animation effect of this component is dependent on the.